Beslist het BKR over kredietwaardigheid?

Het antwoord hierop is nee. Het BKR verstrekt enkel informatie over de
betreffende persoon en zijn lopende kredieten en registraties. De deelnemer (degene bij wie u bijvoorbeeld een speciale BKR Lening wilt afsluiten) welke de informatie opvraagt, beslist of de betreffende persoon alsnog een krediet of telefoonabonnement krijgt of niet. Indien de deelnemer een mogelijke kans voor het verstrekken van een Geld Lening aan u ziet, kan het zijn dat deze
deelnemer enkele gegevens van u wil, zoals gegevens over uw inkomen, uw gezinssituatie, uw woonlasten en eventueel andere vaste lasten. Deze procedure is meestal standaard, aangezien de deelnemer een juiste beslissing moet nemen voor beide partijen.

Meer informatie over Geld Lenen met BKR

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Lening zonder BKR Toetsing, of wilt u meer informatie over Geld Lenen met negatief BKR? Leest u dan het artikel over
Geld Lenen zonder BKR Toetsing en het artikel BKR Geld Lenen. Tot slot willen wij u er graag op wijzen dat Geld Lenen met Negatief BKR meestal een dure vorm van Geld Lenen is. Wellicht hebt u vrienden of familie, die veel geld over hebben en die het geen probleem vinden om een Onderhandse Lening voor u af te sluiten?