BKR en telefoon abonnement afsluiten

U wilt weten of u een telefoon abonnement met BKR kunt afsluiten. In principe is een mobiel abonnement of een GSM abonnement een soort krediet dat u afsluit met de telecom provider. U gaat een verplichting aan en betaald pas aan het einde van elke maand het bedrag dat u hebt verbruikt. Dat is daarom ook de reden waarom providers eerder een BKR Toetsing deden, alvorens zij u een Telefoon abonnement konden verkopen. Staat u negatief geregistreerd bij het BKR? Dan zou het tot voor kort erg moeilijk zijn geweest om een mobiel abonnement af te kunnen sluiten.

Mobiel GSM abonnement zonder BKR Toetsing

Is het mogelijk een mobiel abonnement zonder BKR toetsing aan te vragen? Sinds januari 2011 lieten de KPN, Vodafone, Telfort en andere aanbieders van GSM abonnementen weten dat zij consumenten die te laat zijn met betalen of achterstanden hebben, niet meer registreren bij ‘t BKR. Op deze manier kunnen consumenten geen Negatief BKR meer krijgen doordat zij wellicht per ongeluk te laat waren met betalen van hun Telefonie abonnement. Doordat de telecom providers hierdoor automatisch geen deelnemer meer zijn bij het BKR geldt nu dus ook: “Voor GSM abonnementen geldt de laatste tijd dat de providers voor de aanvraag van een mobiel abonnement met BKR geen controle meer doen bij ‘t BKR”. Wel is het voor sommige providers soms nog mogelijk om op andere wijze een kredietcheck te doen. Dit kan bijvoorbeeld via de stichting Preventel. Het komt er op neer dat u, ondanks een Negatief BKR en zelfs met meerdere zware BKR coderingen, een telefoon abonnement zonder BKR check afsluiten kunt. Dit is dus zonder de BKR Toetsing.

Het is voor ons nog onduidelijk of de telecom providers oude BKR coderingen afkomstig uit 2010 en eerder, bij het Bureau Krediet Registratie hebben verwijderd.