Welke data heeft het BKR over mij?

Enkel uzelf of aangesloten organisaties bij het BKR kunnen hebben inzicht in uw gegevens. Organisaties welke aangesloten zijn worden deelnemers genoemd. Deze deelnemers verstrekken kredieten, geld leningen en/of GSM abonnementen aan natuurlijke personen en lopen hiermee een risico. Deze deelnemers krijgen daarom inzicht in het registratiesysteem en uw gegevens om te kunnen inzien of u kredietwaardig bent of niet.

Welke data heeft het BKR van mij?

 • Uw huidige krediet(en) en/of telefoonabonnement(en) welke u bezit.
 • Welke krediet(en) en/of telefoonabonnement(en) u de laatste 5 jaar hebt gehad.
 • Wanneer u een krediet of telefoonabonnement overeenkomst aangaat, zijn deze deelnemers verplicht om hiervan een melding te maken bij het BKR.

Deze deelnemers leveren uw persoonsgegevens en de overeenkomst gegevens
aan het BKR.

Onderstaande persoonlijke gegevens zijn bekend bij het BKR

 • Geboortenaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode & woonplaats

Onderstaande overeenkomstgegevens zijn bekend bij het BKR

 • Het krediet bedrag of het maximum van uw krediet
 • De datum wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen
 • De maand of datum waarin volgens afgesproken met de deelnemer het krediet in zijn geheel moet zijn afgelost
 • De maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigt
 • Het soort overeenkomst tussen consument & deelnemer
 • Eventuele mogelijke bijzonderheden gedurende de looptijd van de tot stand gekomen overeenkomst

Wat weet het BKR over mij?

De foute gedachte die velen hebben is dat mensen denken dat alles over iemands financiële situatie bekend is bij het BKR. Dit is echter niet zo. Uw inkomen, belastingschuld, onbetaalde rekeningen of mogelijke huurschuld(en) zijn niet bij het BKR bekend. Voor studenten die studiefinanciering van DUO / IB-groep ontvangen geldt hetzelfde, dit wordt ook niet geregistreerd bij het BKR.
» Lees alles over Wat weet het BKR over mij?

Wanneer spreek je van een negatieve BKR registratie?

We spreken van een negatieve BKR registratie, indien het BKR een
Achterstandscode, Herstelcode of één van de 4 bijzonderheidcodes heeft geregistreerd op naam van de geregistreerde consument. Wanneer u een negatieve registratie hebt gekregen, krijgt u hierover zelf bericht. Weet u niet zeker of u ooit hierover bericht hebt gekregen,
» Lees alles over Wanneer spreek je van een negatieve BKR registratie?

Beslist het BKR over kredietwaardigheid?

Het antwoord hierop is nee. Het BKR verstrekt enkel informatie over de
betreffende persoon en zijn lopende kredieten en registraties. De deelnemer (degene bij wie u bijvoorbeeld een speciale BKR Lening wilt afsluiten) welke de informatie opvraagt, beslist of de betreffende persoon alsnog een krediet of telefoonabonnement krijgt of niet. Indien de deelnemer een mogelijke kans voor het verstrekken van een Geld Lening aan u ziet, kan het zijn dat deze
» Lees alles over Beslist het BKR over kredietwaardigheid?

Het Bureau Krediet Registratie te Tiel

In de Gelderse plaats Tiel bevindt zich het Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR genoemd. Bij dit Bureau voor Krediet Registratie wordt van elke Nederlander die een Geld Lening heeft afgesloten een dossier bijgehouden in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Dit betreft alle soorten kredieten en Geld Leningen welke afgesloten zijn. Hieronder vallen onder andere Geld Lening vormen zoals Persoonlijke leningen, GSM abonnementen, Krediet, het rood staan bij de bank, maar ook het niet
» Lees alles over Het Bureau Krediet Registratie te Tiel

Geld schulden en het BKR

Vrijwel iedere Nederlandse inwoner heeft wel een BKR registratie. Heeft u problemen met uw afbetalingen van uw persoonlijke lening(en)? Loopt u achter met het betalen van uw doorlopend krediet? Een betalingsachterstand bij uw telefoonaanbieder? Wanneer een van deze situaties voorvallen, zal de betreffende deelnemer een notering van uw betalingsachterstand maken bij het BKR. Zodra dit gebeurt, heeft de betreffende persoon pas een BKR
» Lees alles over Geld schulden en het BKR