Welke data heeft het BKR over mij?

Enkel uzelf of aangesloten organisaties bij het BKR kunnen hebben inzicht in uw gegevens. Organisaties welke aangesloten zijn worden deelnemers genoemd. Deze deelnemers verstrekken kredieten, geld leningen en/of GSM abonnementen aan natuurlijke personen en lopen hiermee een risico. Deze deelnemers krijgen daarom inzicht in het registratiesysteem en uw gegevens om te kunnen inzien of u kredietwaardig bent of niet.

Welke data heeft het BKR van mij?

 • Uw huidige krediet(en) en/of telefoonabonnement(en) welke u bezit.
 • Welke krediet(en) en/of telefoonabonnement(en) u de laatste 5 jaar hebt gehad.
 • Wanneer u een krediet of telefoonabonnement overeenkomst aangaat, zijn deze deelnemers verplicht om hiervan een melding te maken bij het BKR.

Deze deelnemers leveren uw persoonsgegevens en de overeenkomst gegevens
aan het BKR.

Onderstaande persoonlijke gegevens zijn bekend bij het BKR

 • Geboortenaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode & woonplaats

Onderstaande overeenkomstgegevens zijn bekend bij het BKR

 • Het krediet bedrag of het maximum van uw krediet
 • De datum wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen
 • De maand of datum waarin volgens afgesproken met de deelnemer het krediet in zijn geheel moet zijn afgelost
 • De maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beÃĢindigt
 • Het soort overeenkomst tussen consument & deelnemer
 • Eventuele mogelijke bijzonderheden gedurende de looptijd van de tot stand gekomen overeenkomst